Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Star Velos Lindholm Jarno

Yhteystiedot:

Uudenmaankatu 12 b

20500 Turku

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Star Velos Lindholm Jarno

Uudenmaankatu 12 b

20500 Turku

02-2314415

star.velos(ät)gmail.com


2. Rekisteröidyt

Asiakkaat


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakassuhteen hoitaminen

4.
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

nimi

sähköposti

puhelinnumero

Asiakastiedot


tiedot ostetuista tuotteista / palveluista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen star.velos(ät)gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.

Suostumuksen
peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot
saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta
itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta
markkinointitarkoituksiin Star
Veloksen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti
niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.


11. Automaattinen
päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.